www.ntzj.net > 形容纨绔的词语有什么

形容纨绔的词语有什么

纨绔子弟 花花公子 坐吃山空 游手好闲 骄奢淫逸 吃喝嫖赌 不学无术 好逸恶劳 败家之子 不肖子孙 穷奢极欲 铺张浪费 一掷千金 挥霍无度 横行霸道 无恶不作 伤风败俗 有辱斯文 不三不四 不伦不类 不识好歹 不辨是非 五毒俱全 一窍不通 一无是处 鼠...

纨绔子弟 花花公子 坐吃山空 游手好闲 骄奢淫逸 吃喝嫖赌 不学无术 好逸恶劳 败家之子 不肖子孙 穷奢极欲 铺张浪费 一掷千金 挥霍无度 横行霸道 无恶不作 伤风败俗 有辱斯文 不三不四 不伦不类 不识好歹 不辨是非 五毒俱全 一窍不通 一无是处 鼠...

骄奢淫逸[ jiāo shē yín yì ] 逸:放荡。原指骄横、奢侈、荒淫、放荡四种恶习。后形容生活放纵奢侈,荒淫无度。 纸醉金迷[ zhǐ zuì jīn mí ] 原意是让闪光的金纸把人弄迷糊了。形容叫人沉迷的奢侈繁华环境。 花天酒地[ huā tiān jiǔ dì ] 形容沉...

纨绔子弟 花花公子 坐吃山空 游手好闲 骄奢淫逸 吃喝嫖赌 不学无术 好逸恶劳 败家之子 不肖子孙 穷奢极欲 铺张浪费 一掷千金 挥霍无度 横行霸道 无恶不作 伤风败俗 有辱斯文 不三不四 不伦不类 不识好歹 不辨是非 五毒俱全 一窍不通 一无是处 鼠...

浪子回头

头戴小帽,带着墨镜,左手托鸟笼,右手拿着烟袋!

[wán kù] 纨绔 纨绔是一个词语,引申义多表示富家子弟,与“膏粱“同义。 词语解释 很细的丝织品。绔同“裤”,又可写为“袴”,用于“纨绔”。(已被当作难检字词整理,不用纨袴) 纨绔:富贵人家子弟穿的细绢做成的裤子,泛指有钱人家子弟的华美衣着,借...

纨绔是贬义词。 纨绔 【拼音】:wán kù 【解释】:1.亦作“纨絝”。亦作“纨裤”。细绢制的裤。古代贵族子弟所服。 【例句】:重生为纨绔不良青年,却无意中发现自己天赋异禀,又阴差阳错闯入神仙妖怪的世界,从此穿梭于俗世和仙妖之间,于十洲处处...

纨绔子弟 游手好闲 放浪形骸 寻花问柳 无所事事 声色犬马 呼卢喝雉 玩物丧志

《赠传神庄士仪》 年代: 宋 作者: 五迈 书工亦无数,好手不可遇。 非是画事难,难得画中趣。 况写佳士照,又不比行路。 庄生颇工此,为我扫尺素。 俨然山泽臞,诗肩瘦凫鹭。 老色虽上颜,庾尘莫能污。 生画甚迫真,余子等孩孺。 得钱散酒家,无...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ntzj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ntzj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com